• CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

Pouze moderní technologie

volání +48 12 252 38 38

Aukce

Zapytanie ofertowe nr.17 ZAPYTANIE OFERTOWE 17/2018 / Enquiry for a purchase no 17 Rodzaj zamówienia: Zakup oprogramowania do projektowania pillow plate / Type of order: Purchase of software for pillow plate design Nazwa zadania:   „Budowa hali...
czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr.13 ZAPYTANIE OFERTOWE 13/2018 Rodzaj zamówienia: stół podawczy oraz stół odbiorczy dla urządzenia do spawania metodą pillow Nazwa zadania:   „Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew....
czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr.12 ZAPYTANIE OFERTOWE 12/2018 Rodzaj zamówienia: Urządzenie do pompowania pillow Nazwa zadania:   „Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 415/64, 415/63, 415/62, 415/58, 515/56, 415/60 w miejscowości...
czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr.5 zaktualizowane W związku z tym, że w postępowaniu zapytanie ofertowe nr 6 o udzielenie zamówienia znalazł się błąd formalny w zakresie zbyt krótkiego terminu składania ofert w stosunku do wymagań określonych w „Wytycznych w zakresie...
czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr.5 ZAPYTANIE OFERTOWE 05/2017 Rodzaj zamówienia: zakup prasy krawędziowej Nazwa zadania:   „Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 415/64, 415/63, 415/62, 415/58, 515/56, 415/60 w miejscowości Podłęże,...
czytaj więcej »