• CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

tylko nowoczesne technologie

zadzwoń +48 12 252 38 38

ODO

Przetwarzanie danych osobowych w Biurze Techniczno-Handlowym BTH Import STAL Sp. z o.o regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 
Inspektor Ochrony Danych
 
Polityka Prywatności
 
Polityka Prywatności Fanpage
 
Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego
 
Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail
 
Klauzula informacyjna wobec Kontrahentów i Przewoźników
 
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego