Zapytanie ofertowe nr 17

Zapytanie ofertowe nr.17

ZAPYTANIE OFERTOWE 17/2018 / Enquiry for a purchase no 17

Rodzaj zamówienia: Zakup oprogramowania do projektowania pillow plate / Type of order: Purchase of software for pillow plate design

Nazwa zadania:   „Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 415/64, 415/63, 415/62, 415/58, 515/56, 415/60 w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej w obrębie działek Inwestora: sieci energii elektrycznej, gazu ziemnego, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, miejscem gromadzenia gazów technicznych, infrastrukturą drogową: drogi wewnętrzne, miejsce parkingowe, place manewrowe na działkach nr ew. 415/64, 415/63, 415/62, 415/58, 515/56, 415/60 oraz przebudowę hydrantu na działce nr ew. 415/53 w miejscowości Podłęże, gm. Niepołomice.”

Nr projektu:     RPMP.03.04.04-12-0065/17

Tytuł projektu:  Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących produkcji innowacyjnego panelu przy zastosowaniu technologii deformacji blach stalowych