Zapytanie ofertowe nr. 27 / BTH

Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o o
ul.Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 679-310-66-52

 Zapytanie ofertowe nr. 27 / BTH
na ofertę cenowo – terminową na zakup rozdzielni i podłączenie dla maszyny do kształtowania powierzchni antypoślizgowej do firmy BTH Import Stal zlokalizowanej przy ul. Christo Botewa 16 w Krakowie.

Zakup realizowany będzie w ramach realizacji projektu pt.: ”Wdrożenie innowacyjnej technologii modelowania powierzchni i stali szlachetnych” nr projektu: WND-POIG.04.04.00-12-049/13. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Nazwa i adres zamawiającego
Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Sp z o o
ul.Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska, NIP: 679-310-66-52

I . Opis przedmiotu zapytania:

Zakup rozdzielni i podłączenie dla maszyny do kształtowania powierzchni antypoślizgowej

II. Zakres prac:

Podłączenie maszyny oraz dostawa następujących elementów(orientacyjne ilości)

kabel LGY 5×35 mm – 127 metrów

kabel LGY 4×16 mm –  14 metrów

rozdzielnia RN24 – 1 szt

rozłącznik 63A + zbezpieczenia WTDO2 63A

końcówki kablowe, dławice

III. Termin realizacji przedmiotu oferty(warunek konieczny):

  • Termin realizacja zamówienia: do 09.10.2015

IV. Kryteria wyboru wykonawcy:

–  Cena –  100%

Oferta w formie pisemnej, lub e-mailowej zgodnej z warunkami zapytania powinna zostać przesłana w nieprzekraczalnym terminie 05.10.2015 na adres 

Oferenci zainteresowani zapytaniem mogę się kontaktować:
tel. 12/2523867
tel. 697 277 757
e-mail: 
Opracował: Tomasz Kotarba